Wprowadzenie

WinSCP to graficzny klient SFTP dla Windows korzystający z SSH. Protokół SCP, popularny dawniej, również jest obsługiwany. Program służy przede wszystkim do bezpiecznego przesyłania plików pomiędzy lokalnym a zdalnym komputerem.
WinSCP umożliwia wszystkie podstawowe operacje na plikach. Najważniejszymi są pobranie pliku ze zdalnego komputera oraz wysłanie go tamże.

Można pobrać go TU - http://winscp.net/eng/download.php

Połączenie z serwerem

Po uruchomieniu WinSCP program prosi o wpisanie informacji potrzebnych do nawiązania połączenia z serwerem:
Host name: IP SERWERA
Port number: 22
User name: własna nazwa użytkownika ( np.alexis )
Password: hasło na serwerzePo wpisaniu właściwych danych należy nacisnąć przycisk ZAPISZ i zaznaczyć ZAPISZ HASLO.Podczas pierwszego LOGOWANIA może pojawić się okno z pytaniem o to czy dodać certyfikat serwera do zaufanych:należy się zgodzić - TAK

Za chwilę powinno pojawić się podzielone na dwie części okno:
W lewej części widoczne są pliki znajdujące się na naszym komputerze, w prawej części widoczne są pliki znajdujące sie na serwerze.

Kopiowanie i przenoszenie plików

Aby skopiować plik ze serwera należy w prawej części okna przeciągnąć ( lub zaznaczyć i nacisnąć F5 ) na lewo do katalogu w którym mają zostać umieszczone pliki.

Myślę że pomogłem w tym temacie daj Reputkę i browar